Mohendžodáro

Ženské meditace

ŽM Mohendžodáro je cesta k sobě samé. Abych byla zkrátka ženou a věděla, že toto jsem já a toto je můj život. Nejkrásnější ženská cesta je objevování svého tanečního talentu. Ve spontánním tanci uvolňuje tělo mysl a vyjadřuje svoji duši.Cesta ŽM Mohendžodáro vede přes 9 základních meditací, Každá meditace je zaměřena na určitou hlubokou vnitřní potřebu s praktickými účinky a názvy. Další meditace podporují základní aspekty a pomáhají hlubšímu prožitku.


Ženské meditace Mohenžodáro probíhají každé úterý v MŠ Libštát (18:30-20:30)


Jak se přihlásit

Telefonicky na čísle +420 603 819 322 nebo emailem na pourova.anna@gmail.com

Účinky a zaměření jednotlivých meditací

Tvořivé dětství — první meditace 

Meditace pomáhá doprožívat potřeby z dětství, zvláště podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věcí, léčí dogmatickou výchovu a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Podporuje život a umění si hrát. Člověk je schopen se postavit čelem ke každé životní situaci, problému nebo úkolu. 

Laskavé sebepřijetí — druhá meditace 

Meditace otevírá nejdůležitější vztah člověka, tím je vztah k sobě samému. Partnerský vztah nikdy nemůže být funkční bez lásky člověka k sobě. Meditace otevírá schopnost citového vyjadřovánía přijímání sebe sama bez destruktivního sebehodnocení. 

Umění se prosadit — třetí meditace

Meditace odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly vnitřního muže, ale rovněž pomocí vnitřní ženy. Meditace učí nenechat se odradit vlastními chybami a počítat s nimi jako s přirozenou součástí sebe sama. Prosazování sebe sama pak není nic proti člověku, ale naopak je to nutná součást života. Vše, co se má objevit a co má být stvořeno, potřebuje pozornost a své místo na slunci. 

Imunitní posílení — čtvrtá meditace

Meditace podporuje životní sílu a imunitu, meditace je vhodná jako dlouhodobý lék k chronickým nemocem, odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje tkáním. Odstraňuje nedůvěru člověka k léčenía k sebeléčebným schopnostem organismu. 

Otevření se intimitě — pátá meditace

 Meditace deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity. Léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá vztah k sobě, k sexualitě a k sexuálním projevům jako k něčemu lidskému a přirozenému. Meditace otevírá autentičnost a nevinnost, při tom je člověk veden k pozornosti k sobě a ke svému tělu. 

Pořádek v životě — šestá meditace 

Meditace léčí chaos a nejistotu v životě, přináší přirozený řád a spočinutí, uklidnění v základní disciplíně, kterou člověk potřebuje jako zdravý lidský základ pro jakoukoliv činnost. Meditace přináší radost z vyklizeného vnitřního i vnějšího prostoru od nánosů a smetí, meditace deprogramuje minulost a její destruktivní vliv na současnost, meditace otevírá cestu k budoucnosti. 

Otevřené božství — sedmá meditace 

Meditace je výborná jako lék proti workoholismu a přehnaného shonu, léčí potlačené nebo přetékající ego a jeho nepříjemné projevy. Meditace učí vítězit bez boje prostým odevzdáním, osvobozuje člověka od nucené zodpovědnosti a dává vnitřní svobodu, učí moudrost člověka ustoupit tam, kde je nevhodné bojovat, a naopak mít sílu na boj, který je důležitý a nutný. Odevzdáním člověk získává odpočinek a hloubku pro umění vítězit. 

Vědomé bytí - osmá meditace

Meditace je esencí všech meditací, je to klidná technika, která rezonuje hluboko v podvědomí i nevědomí. Bytí vychází z jednoduchosti a prázdnoty. Do přeplněného poháru nejde nic nového nalít a prázdnota má potenci k přijímání nových věcí. S prázdnotou v mysli je bytí skutečně a člověk může žít opravdově. 

Šťastné mateřství — devátá meditace 

Meditace harmonizuje a centruje nejdůležitější ženský aspekt, mateřství. Pomocí jednoduchých technik ladí ženu na přirozený instinkt a vědomé prožívání hlubokých emocí spojených s aspektem Matky. Meditace ženy posiluje, zcitlivuje a otevírá vnitřní sílu.