Kineziologie One brain

Jak probíhá kineziologické sezení

Při prvním sezení seznámím klienta s metodou a odpovím na případné dotazy. Provedu úvodní vyrovnání a přípravu deltového svalu na testování. Jemně zatlačím na mírně předpaženou ruku klienta, čemuž se říká svalový test. Svalový test nám slouží k určení příčin problému a nalezení vhodné korekce. Samotné korekce se skládají z jednoduchých pohybů, tlaků, nebo světelného působení. Správně zvolené otázky a aktivní naslouchání vede celé sezení a pomáhá klientovi k uvědomění si dalších možností k pozitivní změně. Často si s sebou klient odnáší vybrané cvičení domů, které několik dní opakuje, aby se problém nevracel. Tomu říkáme ukotvení. Nejdéle za 3 týdny je dobré sezení zhodnotit, říct si co se změnilo, jak je klient spokojený a zda chce dál této služby využít.  

Jak se objednat

Telefonicky na čísle +420 603 819 322 nebo emailem na pourova.anna@gmail.com

Délka sezení: 1 - 2 hodiny

Cena: 1 000 - 1 400 Kč