Výcviková cesta

Dvanáct základních stupňů

Základní výcvik tvoří dvanáct na sebe navazujících stupňů. V každém z nich si osvojíte techniky a postupy, které budete umět využít při pomoci druhým. Na kurzech máte v rámci výuky jednotlivých korečních kategorií řešit i vlastní problémy. Zmíněné kurzy vedou facilitátoři "Three In One Concepts" po celém světě. Kurzy je nezbytné absolvovat v následujícím pořadí:

1. Nástroje profese

Kurz zaměřený na osvojení si základních pojmů (poznatků) a nástrojů, s nimiž při naší metodě pracujeme: barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková regrese a testování čistého svalového obvodu.

(rozsah - 2 dny)

2. Základní One Brain (Jednotný mozek)

Uvedený stupeň metody zahrnuje systém "Jednotného mozku" - podrobně propracovaný program k identifikaci a uvolnění pěti druhů energetických bloků na úrovni mozku i těla způsobujících problémy s učením (dyslexií), zahrnuje svalový test pěti svalových obvodů.

(rozsah - 3 dny)

3. Kód těla

Kurz vysvětluje souvislosti mezi rysy obličeje (Struktury/Funkce) a chováním a jednáním člověka. Naučí nás, jak uvolnit s tím související stres.

(rozsah - 4 dny) 

4. One Brain (Jednotný mozek) pro pokročilé

Prohloubení poznatků ze základního kurzu One Brain. Rozšiřuje testovací a korekční techniky k odhalení a k nápravě emocionálních příčin dyslexie a různých jiných problémů.

(rozsah - 4 dny)

5. Hlasitější než slova

Kurz pomáhající lépe poznat sebe samého. Představuje klíč k efektivnímu využívání vašich dovedností. U´ˇcí nás využívat poznatky o strukturách a funkcích (viz kurz Kód těla) při práci s našimi blízkými, s obchodními partnery, s klienty.

(rozsah - 4 dny)  

6. Strukturální neurologie

Představuje završení výuky základních znalostí používaných v systému Jednotného mozku se zvláštním důrazem na esenciální energii a na techniky k redukci bolesti. Strukturální neurologie Vám umožní ocenit, jak moc jste toho již integrovali do svého uvědomění. Zaměření na genetické vzorce chování a práce s meridiánovou energií.

(rozsah - 4 dny)

7. Vztahy v ohrožení

Kurz rozvíjí sebevědomí a osvobozuje od mylného chápání, pramenícího z minulých zkušeností komplikujících naše vztahy a zabývá se problematikou popírání. Jde o první ze čtyř kurzů koncipovaných pro kandidáty na facilitátora, aby jim pomohl "se zlepˇšit", případně se uzdravit, jak osobně, tak i ve všech jejich vztazích.

(rozsah - 4 dny) 

8. Svalové obvody, bolest a porozumnění

Práce s přibližně padesáti svaly, problematika vyhýbání se, techniky k redukci bolesti, využití numerologie a barev v systémů Jednotného mozku.

(rozsah - 4 dny)

9. Dětství, sexualita a stárnutí

Jde o hluboký průzkum toho, jak prvních sedm let života ovlivnilo zbytek našeho osobního života a jak to můžeme napravit.

(rozsah - 4 dny)

10. Dospívání, zralost a "láska"

Zkoumá kořny naší osobní a profesní úspěšnosti nebo selhání, která ovlivnila naše zkušenosti v druhém a třetím sedmiletém životním cyklu. Některá témata: posluhování, balamucení, kapitulace, pomsta.

(rozsah - 4 dny)

11. Facilitátorský kurz

Kurz zaměřený na ověření schopnosti vyučovat kurzy pod číslem 1. až 4. Velký prostor je věnován odblokování stresusouvisejícího s učením a s facilitací. Záměrem je "naladit se na úspěch" při vedení kurzů a soukromých konzultací.

 (rozsah - 5 dní)


Minikurzy - jednodenní programyBarometr na těle - Barometr na těle je pro nás nástrojem k identifikaci potlačených emocí. Naučíte se dívat na Barometr na těle, ne jen na příznaky. Příznaky jsou způsob jak tělo říká dost.


1. Přijetí 

Kurz Přijetí je cesta, jak si rozvinout tento přístup, který nám přináší více toho co skutečně od života chceme.

2. Odpouštění 

První krok začíná léčbou sebe samého. Odpustit si. Co a proč? Dokud to neuděláme, nedokážeme žít celým srdcem.

3. Postoje

Účel tohoto kurzu je převzít zpět svou vlastní autoritu tím, že identifikujeme a odblokujeme klíčové postoje, které nás zavádějí do očekávání druhých.

4. Hojnost

Jsi jediný kdo si stojí v cestě. Ve vlastním podvědomí je přesvědčení o tom, že nejsi dost dobrý, nejsi toho hoden. Odblokování v tomto programu ti pomůže nastoupit na svoji cestu hojnosti.

5. Alergie

Připravujeme se na nemoc a bolest tím, že si udržujeme hladinu stresových hormonů na takové úrovni, až tělo není schopno samo obnovit svou rovnováhu. Jakmile uvolníš negativní stres, stavy jako pohoda a uvolnění proniknou do tvého podvědomí a tělo opět rovnováhu získá.

6. Žárlivost

Ta pramení z nedostatatku schopnosti ovládat vlastní pocity, když neovládáme pocity jiných. Avšak když naše naplnění závisí na druhých, naplnění si tím sami sobě odepíráme. Je na čase přejít z role oběti k respektování sám sebe.

7. Žádné výmluvy

Rád bych, ale. Snad někdy. Oni mají lepší podmínky, dětství, dostatek financí atd. A jaké jsou ty vaše výmluvy? Víte o nich, nebo jsou v podvědomí ? Pojdme je objevit a otevřít všechny dveře, které jsme si sami zavřeli.

8. Životní změny

Nejjednodušší způsob jak změnit druhého je změnit sám sebe. Aby jste se mohli změnit, je třeba se přemístit do jiného myšlenkového rámce. Jakmile se na věci začnete dívat jinak, zjistíte že se váš život mění více jak vy chcete.

9. Čekající kila

Každý člověk s nadváhou má pod kily na víc ukryté ideální tělo. Když se cítíme nenaplnění, plníme se jídlem, když se cítíme nehodní, trestáme se ošklivostí, když se cítíme přehlížení, rozhodneme se zviditelnit atd. Ve vztahu k sobě odstraníme komunikační bloky, a přeprogramujeme nevhodné návyky. To nám umožní jíst, hýbat se a dělat vše co je pro naše tělo dobré. 10. Na co se zaměřujeme - Energie se rovná pohyb, který vytváří emoci. Emoce následuje záměr a záměr je řízen naším zaměřením pozornosti. Na tomto kurzu změníme slova Přát si na Přemýšlet o. Porozumíme jak si tvoříme svoji realitu.